Životne krize

ivotne krize U nekim prikazima ova knjiga je nazvana kultnom Ogromno interesovanje stru ne javnosti i tzv obrazovanih laika navelo je autorku i izdava a da pripreme tre e izmenjeno dopunjeno i prera eno izdanje

 • Title: Životne krize
 • Author: Jelena Vlajković
 • ISBN: 8683713377
 • Page: 296
 • Format: Hardcover
 • U nekim prikazima ova knjiga je nazvana kultnom Ogromno interesovanje stru ne javnosti i tzv obrazovanih laika navelo je autorku i izdava a da pripreme tre e, izmenjeno, dopunjeno i prera eno izdanje Ljudski ivot nezamisliv je bez kriza Krize nam poma u da rastemo, da se razvijamo i menjamo Ove krize nazivamo razvojnim krizama Pored razvojnih, ovek tokom ivota dU nekim prikazima ova knjiga je nazvana kultnom Ogromno interesovanje stru ne javnosti i tzv obrazovanih laika navelo je autorku i izdava a da pripreme tre e, izmenjeno, dopunjeno i prera eno izdanje Ljudski ivot nezamisliv je bez kriza Krize nam poma u da rastemo, da se razvijamo i menjamo Ove krize nazivamo razvojnim krizama Pored razvojnih, ovek tokom ivota do ivljava brojne akcidentne krize Ove krize nas, naj e e, iznenada i neo ekivano suo avaju sa neizvesno u i prolazno u ivota One nas ranjavaju, ali mogu i da nas osna e ivotne krize su istovremeno i opasnost i mogu nost One su i rizik i ansa Da li je mogu e smanjivati rizik, a poja avati ansu Kako to initi Kako ljude nau iti da krizu koriste za svoj dalji razvoj

  • [PDF] ✓ Free Download » Životne krize : by Jelena Vlajković ✓
   296 Jelena Vlajković
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download » Životne krize : by Jelena Vlajković ✓
   Posted by:Jelena Vlajković
   Published :2020-02-25T21:16:29+00:00

  1 thought on “Životne krize”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *